Obavještenja

Obavještenje za studente koji su konkurisali za stipendiju Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona

 

27.12.2021 11:39
Slika
 
Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu

Broj:03/1-4-37-3430/21
Breza, 27.12.2021. godine

O B A V I J E S T

o mogućnosti podnošenja prigovora na oglašenu Preliminarnu listu za stipendiranje branilaca i članova njihovih porodica u studijskoj 2021./2022. godini.

Nezadovoljni kandidati imaju pravo podnošenja prigovora.

Podneseni prigovor treba biti obrazložen i utemeljen na dokazima koji potvrđuju tačnost iznesenih navoda.

Prigovor se podnosi općinskoj službi putem šalter sale, najkasnije u roku od osam dana od dana isticanja Preliminarne liste, odnosno najkasnije do 03.01.2022. godine, kada je i zadnji dan za podnošenje prigovora.
0 0