Obavještenja

Obavještenje i apel Službe civilne zaštite : Odgovornim i savjesnim ponašanjem spriječiti izbijanje požara

 

08.03.2023 10:39
Slika
 
Broj: 05/1-40-617/23
Breza, 08.03.2023. godine

Na osnovu uputa od strane Federalnih i Kantonalnih organa kao i zakonskih odredbi u vezi zaštite od požara, Služba civilne zaštite Općine Breza izdaje:

O B A V J E Š T E N J E

Povodom predstojeće proljetne sezone, a na osnovu uputa navedenih organa i zakonskih odredbi u vezi zaštite od požara, obavještavamo građane da je:

- Zabranjeno loženje otvorene vatre u šumama i na šumskom zemljištu na udaljenosti 150 metara od šume.
- Zabranjena upotreba otvorene vatre i drugih izvora paljenja na mjestima i prostorima gdje bi zbog toga moglo doći do požara.
- Zabranjeno je spaljivanje korova i loženje vatre na otvorenom prostoru za vrijeme  vjetra i noću.
- Obaveza svakog građanina da početni požar ugasi ili pomogne gašenje požara s tim da ne ugrozi sopstvenu sigurnost.
- Građani koji vrše paljenje korova, suhe trave i drugog zapaljivog  otpada u svojim baštama i na livadama dužni su biti prisutni prilikom paljenja, a nakon toga izvršiti gašenje i polijevanje vodom mjesta gdje je izvršeno paljenje.

Na području Bosne i Hercegovine zadnjih godina zabilježena su nažalost i tragična dešavanja sa smrtnim ishodom, posebno starijih osoba, koje vrše paljenje suhe trave i niskog rastinja na otvorenom prostoru.

Molimo građane da se pridržavaju i poštuju navedene mjere.

Napominjemo građane, ako usljed spaljivanja nastane požar koji bi imao kao posljedicu veću materijalnu  štetu ili opasnost za ljudske živote, da su za to u skladu sa Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10 i 42/11) predviđene sankcije (kazne zatvora i novčane kazne).

Pomoćnik načelnika Huso Herco
0 0