Obavještenja

Obavještenje o mogućnosti podnošenja prigovora na oglašenu Preliminarnu listu za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika djeci branilaca u školskoj 2022/2023. godini

 

18.07.2022 12:44
Slika
 
Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu
Broj: 03/1-4-37-1853/22
Breza, 18.07.2022. godine

OBAVJEŠTENJE

o mogućnosti podnošenja prigovora na oglašenu Preliminarnu listu za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika djeci branilaca u školskoj 2022/2023. godini
Nezadovoljni kandidati imaju pravo podnijeti prigovor.

Podneseni prigovor treba biti obrazložen i utemeljen na dokazima koji potvrđuju tačnost iznesenih navoda.

Prigovor se podnosi općinskoj službi putem šalter sale, najkasnije u roku od (8) osam dana od dana isticanja Preliminarne liste, odnosno najkasnije do 25.07.2022. godine, kada je i posljednji dan za podnošenje prigovora.

                                                                                                          Pomoćnik načelnika
                                                                                                             Meliha Beširević
0 0