Obavještenja

Obavještenje o mogućnosti podnošenja prigovora na oglašenu Preliminarnu listu za stipendiranje branilaca i članova njihovih porodica u studijskoj 2022/2023. godini

 

02.12.2022 08:52
Slika
 
Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu
Broj: 03/1-4-37-3166/22
Breza, 02.12.2022. godine

Predmet: Obavijest o mogućnosti podnošenja prigovora na oglašenu Preliminarnu listu za stipendiranje branilaca i članova njihovih porodica u studijskoj 2022/2023. godini.

Nezadovoljni kandidati imaju pravo podnošenja prigovora.

Podneseni prigovor treba biti obrazložena i utemeljen na dokazima koji potvrđuju tačnost iznesenih navoda.

Prigovor se podnose općinskoj službi  putem šalter sale, najkasnije u roku od osam dana od dana isticanja Preliminarne liste, odnosno najkasnije do 12.12.2022. godine, kada je i zadnji dan za podnošenje prigovora.

Pomoćnik načelnika Meliha Beširević
0 0