Obavještenja

Obavještenje o mogućnosti podnošenja žalbe na Preliminarnu listu korisnika po Javnom pozivu Programa utroška sredstava za razvoj poduzetništva i obrta

 

09.12.2022 11:56
Slika
 
Služba za privredu

Komisija za realizaciju
Programa utroška sredstava subvencije
poduzetnicima utvrđenim Budžetom Općine Breza
za 2022. godinu

Broj: 02/1-3-11-1909/22
Breza: 09.12.2022. godine

OBAVJEŠTENJE

o mogućnosti podnošenja žalbe na oglašenu Preliminarnu listu korisnika po Javnom pozivu Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele subvencije za razvoj poduzetništva i obrta i Prijedloga utroška ostatka planiranih sredstava – konto 614510, utvrđenih Budžetom Općine Breza za 2022. godinu.

Na Preliminarnu rang listu, aplikanti imaju pravo žalbe u roku 5 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj tabli Općine Breza te web stranici Općine Breza.

Žalba se podnosi pismenim putem sa tačnim obrazloženjem Komisiji za realizaciju Programa utroška sredstava subvencije poduzetnicima utvrđenih Budžetom Općine Breza za 2022. godinu, putem protokola Općine Breza.

Pomoćnik načelnika Salih Hasanspahić

Prilog:

- Preliminarna rang lista
0 0