Obavještenja

Obavještenje o načinu reklamnog oglašavanja u vrijeme predizborne kampanje za Opće izbore

 

30.08.2022 14:47
Slika
 
Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu
Broj: 03/1-2-19-2602/22

Breza, 30.08.2022. godine

SVIM POLITIČKIM SUBJEKTIMA

PREDMET:  Obavještenje o načinu reklamnog oglašavanja u vrijeme predizborne kampanje

Predizborna kampanja za Opće izbore koji će biti održani 2. oktobra 2022. godine zvanično počinje 2. septembra 2022. godine. Imajući u vidu da je sastavni dio iste i javno oglašavanje političkih subjekata, s ciljem upoznavanja birača i javnosti sa programom i kandidatima, Inspekcija Općine Breza poziva sve političke subjekte da se uzdrže od nepropisnog postavljanja plakata, banera, slobodnostojećih konstrukcija i panoa sa slikama kandidata, predizbornim sloganima i porukama.

Podsjećamo političke subjekte da je prema odredbama Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Općine Breza“ broj 1/19) zabranjeno postavljanje naprava i natpisa van dozvoljenih mjesta, kao i ispisivanje poruka bilo kojeg sadržaja, a naročito na fasadama, stalnim ogradama, potpornim zidovima, drveću, parkovskom zelenilu, stubovima saobraćajne signalizacije i ostalim stubovima komunalne infrastrukture, energetskim i drugim postrojenjima i sličnim objektima, kao i na trotoarima, te na javnim objektima koji imaju kulturnu i historijsku vrijednost, vjerskim institucijama, mostovima, spomen-obilježjima i sličnim objektima, bez odobrenja Službe za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Breza.

Shodno navedenoj Odluci, reklame se mogu postaviti samo na osnovu urbanističke saglasnosti izdate od strane Službe za prostorno uređenje u skladu s odredbama o privremenom zauzimanju javnih površina.

Kad se reklame i natpisi postavljaju na objekte ili zemljište koji su u vlasništvu drugog fizičkog lica ili pravnog lica, podnosilac zahtjeva dužan je uz potrebnu dokumentaciju dostaviti i saglasnost vlasnika ili korisnika objekta ili zemljišta.

Blagovremeno upozoravamo da će svi evidentirani prekršaji biti sankcionisani na zakonom predviđeni način, odnosno prvobitnim izdavanjem rješenja o otklanjanju utvrđenih nepravilnosti, a u slučaju neprovođenja donesenih mjera i prekršajnim sankcijama.

Takođe, ovim putem pozivamo političke subjekte, a obzirom na činjenicu da nakon izbora predizborni promotivni plakati i ostali štampani promotivni materijali političkih subjekata narušavaju izgled općine Breza još mjesecima poslije, bili oni postavljeni ili distribuirani na predviđena ili nedozvoljena mjesta, da iste nakon završetka predizborne kampanje što prije uklone sa javnih površina na području općine Breza.

Stoga još jednom pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju u predstojećoj jednomjesečnoj predizbornoj kampanji da dosljedno primjenjuju zakonske propise u vezi s oglašavanjem i promocijom, te da navedene aktivnosti vrše samo na zakonom predviđen način.

S poštovanjem!

Sanitarno - komunalni inspektor
Elsada Šehović, dipl.ing.hem. 
0 0