Obavještenja

Obavještenje o održavanju javne rasprave po utvrđenom Nacrtu Programa rada Općinskog vijeća Breza

 

04.01.2022 12:05
Slika
 
Stručna služba Općinskog vijeća
Broj: 01/1-02-3260-2/21

Breza, 04.01.2022. godine

 
Općinsko vijeće Breza, na sjednici održanoj dana 27.12.2021. godine, donijelo je Zaključak („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 13/21) kojim je utvrdilo Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Općine Breza za 2022. godinu.

Po utvrđenom Nacrtu Programa rada Općinskog vijeća Općine Breza sprovesti javnu raspravu u periodu od 29.12.2021. do 18.01.2022. godine.

U vezi sa navedenim, pozivate se da u ostavljenom roku, Vaše primjedbe, sugestije i mišljenja dostavite u pisanoj formi, kao i u elektronskoj formi na e-mail: vijece@breza.gov.ba.

Javna rasprava po utvrđenom Nacrtu Programa rada Općinskog vijeća Općine Breza, održat će se dana 12.01.2022. godine (SRIJEDA) sa početkom u 16:15 sati, u prostorijama Općine Breza, ul. Bogumilska broj 1. – sala Općinskog vijeća.

Ukoliko imate određenih dilema ili pitanja, stojimo Vam na raspolaganju svakim radnim danom od 8 do 16 sati, u prostorijama Stručne službe Općinskog vijeća. Također, možete nas kontaktirati i putem e-maila: vijece@breza.gov.ba i na broj: 032/786-029.
0 0