Obavještenja

Obavještenje o podjeli besplatnih sadnica građanima

 

06.04.2021 11:40
Slika
 
Početkom 2021. godine, u saradnji sa NVO Zeleni Razvojni Centar Bijeljina, sprovedena je anketa pod nazivom „Posadi svoj hlad“ u kojoj su građani Općine Breza nedvosmisleno potvrdili zainteresovanost za ozelenjavanje svoje okoline.

Zahvaljujući jakoj volji sugrađana, u Brezu dolazi 100 sadnica bijelog jasena. Pozivamo sve zainteresovane građane da se prijave, preuzmu sadnicu i posade svoj hlad. Prijave s imenom i prezimenom potrebno je poslati do 8. aprila 2021. godine na e-mail adresu: privreda@breza.gov.ba ili se javiti na broj telefona: 032/786-033. Prvih 90 prijavljenih dobit će besplatne sadnice, dok će preostalih 10 sadnica biti donirano odgojno-obrazovnim ustanovama na području Breze. Podjela će se vršiti u petak, 9. aprila 2021. godine u 12 sati ispred kino sale „Sretno“.

Općina Breza će odrediti lokaciju za slobodnu sadnju za građane koji nemaju gdje posaditi. Projekt je usaglašen sa ciljevima svjetske akcije Trillion Trees Svjetskog ekonomskog foruma (WEF) u Davosu, kao i s evropskim Zelenim planom (European New Deal).
0 0