Obavještenja

Obavještenje o raspisivanju Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2023. godinu

 

17.05.2023 15:41
Slika
 
Služba za privredu

Broj: 02/1-1-20-1558/2023
Breza, 17.05.2023. godine

O  B  A  V  I  J  E  S  T

Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da je Ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo uz saglasnost Vlade Zeničko-dobojskog kantona, na osnovu Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2023. godinu broj: 05-11-6485/22 od 20.04.2023. godine i Uputstva o poticanju poljoprivredne proizvodnje broj: 05-20-6485-1/23 od 16.05.2023. godine raspisalo Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2023. godinu.

Uputstvom su propisani uslovi koje moraju ispunjavati fizička i pravna lica za ostvarivanje prava na poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji, te vrste i obim poljoprivredne proizvodnje koja se potiče  iz Budžeta Zeničko – dobojskog kantona za 2023. godinu.

Kompletan tekst Uputstva s obrascima i Javnog poziva objavljen je na web stranici Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Zeničko-dobojskog kantona, web stranici Općine Breza kao i na Oglasnoj tabli Općine Breza. Sve dodatne informacije korisnici mogu dobiti i u Službi za privredu Općine Breza.

Obrađivač akta: Almin Operta

Pomoćnik načelnika Salih Hasanspahić
0 0