Obavještenja

Obavještenje o raspodjeli sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu

 

19.04.2022 14:53
Slika
 
Služba za privredu

Broj: 02/1-1-20-901/22
Breza, 19.04.2022. godine

Obavještenje o raspodjeli sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu

Na osnovu raspisanog Javnog poziva za dodjelu sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu 2022. godine, objavljenog dana 07.04.2022. godine, Općinski načelnik donio je Odluku o raspodjeli sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu 2022. godine.

U skladu s navedenim, obavještavamo građane koji su aplicirali na Javni poziv za dodjelu sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu 2022. godine, da će podjela sjemenskog materijala biti izvršena u periodu od 20.04. - 22.04.2022. godine (od 09 : 00 do 12 : 00 sati), ispred zgrade Općine Breza.

Obrađivač: Almin Operta

Pomoćnik načelnika Salih Hasanspahić
0 0