Obavještenja

Obavještenje za poduzetnike sa područja općine Breza

 

20.09.2021 23:01
Slika
 
Služba za privredu

Broj: 02/1-3-11-2870/21
Breza, 20.09.2021. godine

Obavještavaju se poduzetnici sa područja općine Breza da je Općinski načelnik, uz konsultacije s Udruženjem privrednika općine Breza i saglasnost Općinskog vijeća Breza, donio „Program utroška sredstava subvencije poduzetnicima utvrđenih Budžetom općine Breza za 2021. godinu“.

Korisnici Programom planiranih sredstava su poduzetnici sa sjedištem na području općine Breza i čija djelatnost poslovanja je vezana za:

- trgovačke radnje, frizerske salone, slastičarne, kafiće, buregdžinice, stomatološke, automehaničarske i vulkanizerske radnje,
- prevozničku, turističku i taksi djelatnost
- djelatnost obrade metala sa najviše pet uposlenih.

NAMJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA

Finansijska sredstva koja su planirana Programom, namijenjena su za subvencioniranje doprinosa iz osnovice (na teret osiguranika) i to doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti za jednog uposlenika, korisnika Programa.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz zahtjev za odobravanje sredstava, korisnik Programa je obavezan dostaviti:
- Ovjerenu kopiju rješenja o registraciji djelatnosti;
- Identifikacioni broj;
- Specifikaciju uz uplatu doprinosa poduzetnika sa prebivalištem u Federaciji BiH (obrazac 2002 za vlasnika ili obrazac 2001 za zaposlenika) za mjesec juli 2021. godine;
- Broj žiro računa otvoren u poslovnoj banci na koji će biti doznačena sredstva.

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjevi se podnose u zatvorenoj koverti direktno u šalter sali općine Breza ili putem pošte, s upisanom adresom: OPĆINA BREZA - Komisija za realizaciju Programa utroška sredstava subvencije poduzetnicima utvrđenih Budžetom općine Breza za 2021. godinu, Ul. Bogumilska br. 1, 71 370 Breza.

Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od dana objavljivanja na službenoj stranici općine Breza.

Sve dodatne informacije korisnici Programa mogu dobiti pozivom na brojeve telefona: 032/786-020 i 032/786-025, putem e-maila: privreda@breza.gov.ba ili direktno u kancelariji kod nadležnog službenika (Nermin Čosić).

POMOĆNIK NAČELNIKA
Salih Hasanspahić
0 0