Obavještenja

Obavještenje za poljoprivrednika sa područja općine Breza : Primjena Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata

 

04.01.2023 13:15
Slika
 
Služba za privredu

Broj: 02/1-1-20-1/23
Breza, 04.01.2023. godine

O  B  A  V  I  J  E  S  T

Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da su u vezi primjene Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata i Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja poljoprivrede („Službene novine Federacije BiH“, broj 42/08, 31/22), dužni ažurirati podatke u Registru poljoprivrednih gazdinstava i registru klijenata najkasnije do 31.03.2023. godine, a koji se tiču :

• poljoprivrednih kultura zasijanih na poljoprivrednom zemljištu u tekućoj godini,
• trenutnog stanja i promjene vrste brojnog stanja stoke,
• promjene zemljišnog posjeda i osnova korištenja zemljišta (površina zemljišne parcele i katastarske kulture, vlasništva, zakupa, koncesije i sl.)
• broja bankovnog računa.

Ažuriranje podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava i registru klijenata vrši se u nadležnoj Općinskoj službi za poljoprivredu.

Napomena: Pravo na ostvarivanje novčane podrške u poljoprivredi stiču klijenti koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata i kod kojih je ista u navedenom roku ažurirana.

Pomoćnik načelnika Salih Hasanspahić
0 0