Obavještenja

Obavještenje za poljoprivrednike koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata

Poljoprivredni proizvođači su dužni izvršiti prijavu plana proizvodnje za koju očekuju podršku u narednoj godini

14.10.2021 15:18
Slika
 
Služba za privredu

Broj: 02/1-1-20-3129/21
Breza, 14.10.2021. godine

O  B  A  V  I  J  E  S  T

Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja Općine Breza, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata, a koji planiraju aplicirati na novčane podrške Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, da su dužni prijaviti plan proizvodnje za 2022. godinu.

U skladu sa članom 13. Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službene novine FBiH“, broj: 42/10), i članom 6. stav 1. Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji („Službene novine FBiH“, broj: 54/21), propisano je da su klijenti, odnosno poljoprivredni proizvođači, dužni izvršiti prijavu plana proizvodnje za koju očekuju podršku u narednoj godini.

Prijava se podnosi Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona na obrascu prijave plana proizvodnje (PPP obrazac), najkasnije do 15.11.2021. godine. Obrazac se može preuzeti u Službi za privredu Općine Breza.

Poljoprivredni proizvođači koji u predviđenom roku ne izvrše prijavu plana proizvodnje neće moći ostvariti novčani podsticaj Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2022. godinu.

Pomoćnik načelnika
Salih Hasanspahić
0 0