Obavještenja

Obavještenje za poljoprivrednike s područja općine Breza : Prezentacija projekta proizvodnje krastavca

 

23.04.2021 10:16
Slika
 
Služba za privredu

Broj: 02/1-1-20-1074/21
Breza, 22.04.2021. godine

O B A V I J E S T

Obavještavamo poljoprivrednike da Općina Breza u saradnji sa O.Z. ZA-PLOD p.o. Zavidovići, organizuje prezentaciju projekta proizvodnje krastavca - kornišona, na području općine Breza u 2021. godini.

Prezentacija će se održati, 28.04.2021. godine (srijeda) u prostorijama Općine Breza, sala Općinskog vijeća, sa početkom u 15:00 sati.

Prezentacija će obuhvatiti uslove proizvodnje, od agrotehničkih uslova za proizvodnju kornišona, kalkulacije troškova, kao i dobiti u ovoj proizvodnji, kooperantskih odnosa sa proizvođačima do organiziranog otkupa ploda.

Firma O.Z. ZA-PLOD p.o. Zavidovići, ovim projektom nudi svakom kooperantu sljedeće:

-kompletan repromaterijal za proizvodnju (sjeme/sadnice, mineralno đubrivo, zaštitna sredstva i opremu),
-stručnu i administrativnu pomoć,
-siguran otkup i plasman sirovine tokom cijele sezone,
-sigurnu i blagovremenu isplatu ugovorenim cijenama,
-uslugu kalibraže proizvoda

Repromaterijal zadužen za proizvodnu sezonu proizvođači bi vratili kroz plod krastavca – kornišona.

Napomena: Mole se zainteresirani koji će prisustvovati prezentaciji projekta da poštuju epidemiološke mjere koje su na snazi kriznog štaba Federacije BiH.
0 0