Obavještenja

Obavještenje za poljoprivrednike sa područja općine Breza

 

05.07.2021 15:04
Slika
 
Služba za privredu

Broj: 02/1-1- 20-1273/21
Breza, 01.07.2021. godine

O  B  A  V  I  J  E  S  T

Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja Općine Breza, da je Općinski načelnik uz Saglasnost općinskog vijeća Breza, donio Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Podrška poljoprivrednoj proizvodnji" i „Podrška registrovanim poljoprivrednim proizvođačima“, utvrđenih Budžetom Općine Breza za 2021. godinu.

KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA

Planirana sredstva iz Budžeta Općine Breza, raspoređivat će se prema sljedećim opštim i posebnim kriterijima, i to:

1.    Opšti kriterij
Pravo na ostvarivanje novčane podrške stiču korisnici, koji imaju stalno mjesto prebivališta na području Općine Breza, koji  su ostvarili primarnu poljoprivrednu proizvodnju ili poljoprivrednu djelatnost na teritoriji Općine Breza i koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata.

2.    Posebni kriteriji:
Pravo na novčanu podršku mogu ostvariti korisnici koji ostvare u toku tekuće godine sljedeće proizvodnje:

A) PODRŠKA PRIMARNOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI

A/1  BILJNA PROIZVODNJA

1.    Proizvodnja pšenice - klijenti koji su na svom imanju u toku jeseni 2020. ili proljeće 2021. godine, zasnovali usjev pšenice. Minimalna površina koja će se poticati je 2 (dva) dunuma.
2.    Proizvodnja silažnog kukuruza – klijenti koji su na svom imanju u tekućoj godini zasnovali usjev silažnog kukuruza. Minimalna površina koja će se poticati je  2 (dva) dunuma.
3.    Proizvodnja povrća
-    Konzumni krompir - klijenti koji su na svom imanju u tekućoj godini zasnovali usjev krompira. Minimalna površina koja će se poticati je 2 dunuma.
4.    Proizvodnja jagodičastog voća (jagoda, malina) – korisnici koji u tekućoj godini na svom imanju imaju zasnovanu proizvodnju jagodičastog voća minimalne površine 1 (jedan) dunum.
5.    Proizvodnja povrća u plastenicima – korisnici koji u tekućoj godini na svom imanju imaju zasnovanu plasteničku proizvodnju minimalne površine 100 m2.

A/2 ANIMALNA PROIZVODNJA

1.    Proizvodnja mlijeka odnosno držanje muznih krava – klijenti koji imaju tradiciju u proizvodnji mlijeka i na svom imanju drže najmanje 3 (tri) muzne krave.
2. Podsticaj za pčelarsku proizvodnju – klijenti koji imaju najmanje 20 pčelinjih društava, koja su pod nadzorom ovlaštene veterinarske stanice.

B) PODRŠKA ZA KAPITALNA ULAGANJA U POLJOPRIVREDI

1. Nabavka poljoprivredne mehanizacije - klijenti koji su u vremenskom periodu od 01.10.2020. – 31.07.2021. godine izvršili nabavku poljoprivredne mehanizacije.

C) PODRŠKA REGISTROVANIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA

1. Regresiranje uplaćenih doprinosa za osiguranike registrovane kao samostalne poljoprivredne proizvođače u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u oblasti poljoprivrede za period 01.05.2021. do 30.09.2021. godine.

Ovaj vid novčane podrške mogu ostvariti obrtnici koji su registrovani kao samostalni poljoprivredni proizvođači sa sjedištem na području Općine Breza i čija je osnovna djelatnost poljoprivreda (proizvodnja i prerada poljoprivrednih proizvoda).

Novčana podrška za regresiranje uplaćenih doprinosa će se davati osiguranicima za za period od 01.05.2021. do 30.09.2021. godine, ali koji imaju registrovanu poljoprivrednu djelatnost minimalno pet (pet) mjeseci prije podnošenja zahtjeva.

2. Podrška projektima registrovanim poljoprivrednim proizvođačima

Ovaj vid novčane podrške mogu ostvariti obrtnici koji su registrovani kao samostalni poljoprivredni proizvođači sa sjedištem na području Općine Breza i čija je osnovna djelatnost poljoprivreda (proizvodnja i prerada poljoprivrednih proizvoda).

Klijenti iz prethodnog stava mogu ostvariti pravo na novčanu podršku, uz utvrđene uslove Programa i Uputstva.

Način ostvarivanja novčanih podrški

Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane Programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i Uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški.

Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građanima Općine Breza, a realizacija Programa putem Službe nadležne za poslove poljoprivrede, gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije.

Obrađivač akta: Almin Operta                                                        Pomoćnik načelnika
                                                                                                        Salih Hasanspahić
0 0