Obavještenja

Obavještenje za učesnike u saobraćaju na području općine Breza

 

24.08.2021 11:08
Slika
 
Služba za privredu

Broj: 02/1-9-19-902/21
Breza, 24.08.2021. godine

Obavještenje za učesnike u saobraćaju

Obavještavaju se svi učesnici u saobraćaju da je u toku saniranje udarnih oštećenja na javnim cestama prema Planu i programu održavanja i zaštite javnih cesta na području općine Breza.

U periodu od 24.08. do 28.08.2021. godine bit će izvođeni radovi na lokalnim cestama Bulbulušići – Kamenice i Kahve – Izbod (dionica od spoja sa R-444 do rudničkog okna Kamenice).

Shodno tome, molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju, te prilagode brzinu vožnje uslovima na putu.
0 0