Izbori 2022

Odluka o održavanju redovnih sjednica Općinske izborne komisije Breza

 

03.08.2022 16:41
Slika
 
Općinska izborna komisija

Na osnovu člana 2.13 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“ br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20 )Općinska izborna komisija Breza je, na sjednici održanoj 02.08.2022. godine, d o n o s i

O D L U K U
o održavanju redovnih sjednica Općinske izborne komisije Breza

Član 1.

Općinska izborna komisija Breza u izbornom periodu za provođenje Općih izbora u Bosni i Hercegovini 2022. godine će do kraja izbornog perioda održavati sjednice svakog utorka sa početkom u 19,00 sati.

Član 2.

Sjednice Općinske izborne komisije Breza su javne, i održavat će se u prostoriji sale Općinskog vijeća Breza, ul. Bogumilska br.1

Član 3.

Ova odluka će se objaviti na web stranici www.breza.gov.ba i oglasnoj ploči Općine Breza.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.


Broj: 01-03-18/22                                Predsjednik OIK-a Breza
Breza, 02.08.2022.godine                       Senad Hasanspahić
0 0