Odluke o poništenju

Odluka o poništenju postupka javne nabavke : „Izgradnja gradske tržnice u Brezi“

 

06.03.2024 15:40
Slika
 
Broj: 01/2-04-360-2/2024
Breza, 05.03.2024. godine

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a) i člana 70. st. (1),(4) i (6) člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i člana 39. Statuta Općina Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), na Preporuku Komisije za javnu nabavku (broj: 02/1-2-11-361-7/2024 od 04.03.2024. godine) u postupku javne nabavke radova: „Izgradnja gradske tržnice u Brezi“, Općinski načelnik, d o n o s i

ОDLUKU
O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE RADOVA
„Izgradnja gradske tržnice u Brezi“

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke radova: „Izgradnja gradske tržnice u Brezi“, iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku – član 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22).
0 0