Odluke o poništenju

Odluka o poništenju postupka javne nabavke : „Nabavka i ugradnja sistema za video nadzor u urbanom dijelu grada Breza“

 

02.10.2023 17:15
Slika
 
Broj: 01/2-04-2421-3/2023
Breza, 02.10.2023. godine

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka d) i člana 70. st. 1. 4. i 6. člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i člana 39. Statuta Općina Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), na Preporuku Komisije za javnu nabavku (broj: 02/1-2-11-2323-11/2023 od 29.09.2023. godine) u postupku javne nabavke robe: „Nabavka i ugradnja sistema za video nadzor u urbanom dijelu grada Breza“, Općinski načelnik, d o n o s i

ОDLUKU
O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ROBE
„Nabavka i ugradnja sistema za video nadzor u urbanom dijelu grada Breza“

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke nabavke robe: „Nabavka i ugradnja sistema za video nadzor u urbanom dijelu grada Breza“, iz razloga propisanih članom 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22), odnosno iz razloga što  primljena ponuda nije prihvatljiva.
0 0