Odluke o poništenju

Odluka o poništenju postupka javne nabavke : „Nabavka trakastih zavjesa za prostorije Općine Breza“

 

22.03.2023 17:28
Slika
 
Broj: 01/2-04-685-1/23
Breza, 22.03.2023. godine

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka e) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i člana 39. Statuta Općina Breza  („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), na preporuku Službe za privredu (broj: 02/1-2-11-718/23 od 31.05.2022. godine) u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku robe: „Nabavka trakastih zavjesa za prostorije Općine Breza“, Općinski načelnik,  d o n o s i

ОDLUKU
O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
        DIREKTNI SPORAZUM   

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke robe: „Nabavka trakastih zavjesa za prostorije Općine Breza“ iz razloga što je cijena ponuda znatno veća od obezbijeđenih sredstava  – član 69. stav (2) tačka e) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22).
0 0