Odluke o poništenju

Odluka o poništenju postupka javne nabavke : „Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uslovima za 2023./2024. godinu“

 

13.10.2023 15:45
Slika
 
Broj:01/2-04-2936-2/2023
Breza, 13.10.2023. godine

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a)  i člana 70. st. (1),(4) i (6) člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 7/21),  na Preporuku Komisije za javnu nabavku (broj: 02/1-2-11-2937-7/2023 od 12.10.2023. godine) u postupku javne nabavke radova: „Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uslovima za 2023./2024. godinu“, Općinski načelnik,  d o n o s i

ODLUKU
 O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
OTVORENI POSTUPAK
Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uslovima za 2023./2024. godinu

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke radova: „Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uslovima za 2023./2024. godinu“ iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku – član 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22).
0 0