Odluke o poništenju

Odluka o poništenju postupka javne nabavke : „Redovno održavanje lokalnih cesta i ulica na području Općine Breza“

 

10.05.2022 12:11
Slika
 
Broj:01/2-04-1210-3/22
Breza, 10.05.2022. godine

Na osnovu člana 69. stav 2. Tačka e), člana 70. st. 1, 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02/1-2-11-1211-7/22 od 06.05.2022. godine, u postupku javne nabavke radova: „Redovno održavanje lokalnih cesta i ulica na području Općine Breza“, Općinski načelnik donosi:

ODLUKU O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
KONKURENTSKI ZAHTJEV
Redovno održavanje lokalnih cesta i ulica na području Općine Breza  

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke radova: „Redovno održavanje lokalnih cesta i ulica na području Općine Breza“ iz razloga: cijena prihvatljive ponude je znatno veća od obezbijeđenih sredstava za predmetnu nabavku - član 69. stav 2. tačka e) Zakona o javnim nabavkama.
0 0