Odluke o poništenju

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga : „Sanacija vodovodne mreže u ulici Salke Bešlagića“

 

21.10.2022 10:26
Slika
 
Broj:01/2-04-2947-2/22
Breza, 21.10.2022. godine

Na osnovu člana 69. stav 2. Tačka e), člana 70. st. 1, 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH,“ broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02/1-2-11-2948-9/22 od 18.10.2022. godine, u postupku javne nabavke radova: „Sanacija vodovodne mreže u ulici Salke Bešlagića“, Općinski načelnik donosi

ODLUKU
 O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
KONKURENTSKI ZAHTJEV
„Sanacija vodovodne mreže u ulici Salke Bešlagića“

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke radova: „Sanacija vodovodne mreže u ulici Salke Bešlagića“ iz razloga: cijena prihvatljive ponude je znatno veća od obezbijeđenih sredstava za predmetnu nabavku - član 69. stav 2.  tačka e) Zakona o javnim nabavkama.
0 0