Odluke o poništenju

Odluka o poništenju postupka javne nabavke : „Uređenje pješačke staze Hrasno-Vlahinje“

 

07.06.2022 14:45
Slika
 
Broj: 01/2-04-1636-1/22
Breza,  07.06.2022. godine

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a)  i člana 70. st. 1. 4. i 6. člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 39. Statuta Općina Breza  („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), na preporuku Službe za privredu (broj: 02/1-2-11-1468-2/22 od 07.06.2022. godine) u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku radova: Uređenje pješačke staze Hrasno-Vlahinje, Općinski načelnik,  d o n o s i

ОDLUKU
O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE RADOVA
        DIREKTNI SPORAZUM   

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke radova: „Uređenje pješačke staze Hrasno-Vlahinje“, iz razloga što što je cijena prihvatljive ponude znatno veća od obezbijeđenih sredstava  – član 69. stav (2) tačka e) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).
0 0