Odluke o poništenju

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga : „Usluge sterilizacije i kastracije nezbrinutih pasa i njihovo humano zbrinjavanje"

 

21.10.2022 15:49
Slika
 
Broj: 01/2-04-2756-1/22
Breza, 21.10.2022. godine

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a)  i člana 70. st. 1. 4. i 6. člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 39. Statuta Općina Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), na preporuku Službe za privredu (broj: 02/1-2-11-2795-1/22 od 23.09.2022. godine) u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga: „Usluge sterilizacije i kastracije nezbrinutih pasa i njihovo humano zbrinjavanje“, Općinski načelnik, d o n o s i

ОDLUKU
O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGA
          Direktni sporazum   

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke usluga: „Usluge sterilizacije i kastracije nezbrinutih pasa i njihovo humano zbrinjavanje“, iz razloga propisanih članom 69. stav (3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), odnosno zbog dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke.
0 0