Odluke o poništenju

Odluka o poništenju postupka javne nabavke : “Nabavka polovnog terenskog vozila za potrebe Civilne zaštite“

 

28.07.2023 15:57
Slika
 
Broj: 01/2-04-2181-2/2023
Breza, 28.07.2023. godine
    
Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a) i člana 70. st. (1),(4) i (6) člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i člana 39. Statuta Općina Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21),  na Preporuku Komisije za javnu nabavku (broj: 02/1-2-11-2207-7/2023 od 26.07.2023. godine) u postupku javne nabavke robe: “Nabavka polovnog terenskog vozila za potrebe Civilne zaštite“, Općinski načelnik,  d o n o s i

ОDLUKU
O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Nabavka polovnog terenskog vozila za potrebe Civilne zaštite

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke robe: “Nabavka polovnog terenskog vozila za potrebe Civilne zaštite“, iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku – član 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22).
0 0