Odluke o poništenju

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova – LOT 1: „Izgradnja sportsko-rekreacionog centra Vinca, Izbod – Faza III“

 

18.04.2024 15:27
Slika
 
Broj: 01/2-04-816-3/2024
Breza, 18.04.2024. godine

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a) i člana 70. st. (1),(4) i (6) člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), na Preporuku Komisije za javnu nabavku (broj: 02/1-2-11-934-12/2024 od 16.04.2024. godine) u postupku javne nabavke radova: „Izgradnja sportsko-rekreacionog centra „Vinca“, Izbod – Faza III“ za LOT 1: „Izgradnja sportsko-rekreacionog centra „Vinca“, Izbod – Faza III“, Općinski načelnik,  d o n o s i

ОDLUKU
O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE RADOVA
„Izgradnja sportsko-rekreacionog centra „Vinca““, Izbod – Faza III
LOT 1: „Izgradnja sportsko-rekreacionog centra „Vinca“, Izbod – Faza III

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke radova:„Izgradnja sportsko-rekreacionog centra „Vinca““, Izbod – Faza III za LOT 1: „Izgradnja sportsko-rekreacionog centra „Vinca“, Izbod – Faza III“, iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku – član 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22).
0 0