Odluke o poništenju

Odluka o poništenju postupka javne nabavke : Zimsko održavanje lokalnih cesta i prioriteta s desne strane rijeke Stavnje, u pravcu Breze

 

13.10.2021 15:17
Slika
 
Broj:01/2-04-2984-3/21
Breza, 13.10.2021.godine

Na osnovu člana 69. stav 2. Tačka e), člana 70. st. 1, 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH,“ broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02/1-2-11-2987-10/21 od 11.10.2021. godine, u postupku javne nabavke Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uslovima za 2021./2022. godinu za LOT 1: Zimsko održavanje lokalnih cesta i prioriteta s desne strane rijeke Stavnje, u pravcu Breze,“ Općinski načelnik donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
KONKURENTSKI ZAHTJEV

Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uslovima
za 2021./2022. godinu

Za LOT 1: Zimsko održavanje lokalnih cesta i prioriteta s desne strane rijeke Stavnje, u pravcu Breze“

Član 1.
Poništava se postupak javne nabavke radova:„Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uslovima za 2021./2022. godinu,“ za LOT 1: Zimsko održavanje lokalnih cesta i prioriteta s desne strane rijeke Stavnje, u pravcu Breze“ iz razloga: cijena prihvatljive ponude je znatno veća od obezbijeđenih sredstava za predmetnu nabavku - član 69. stav 2. tačka e) Zakona o javnim nabavkama.
0 0