Sjednice

Održana 29. redovna sjednica Općinskog vijeća Breza

 

26.05.2023 11:14
Slika
 
DATUM ODRŽAVANJA: 25. maj 2023. godine

SJEDNICOM PREDSJEDAVAO: Anel Rihić, predsjedavajući Općinskog vijeća Breza

VIJEĆNICI KOJI NISU SUDJELOVALI U RADU NA 29. REDOVNOJ SJEDNICI: Dino Gavranović, Ajdin Kadrić, Amina Jekalović, Almin Botić, Mirza Ahmedspahić

AKTI KOJI SU RAZMATRANI I USVOJENI NA SJEDNICI (SADRŽANI U PREDLOŽENOM I USVOJENOM DNEVNOM REDU SJEDNICE):

1. Izvještaj o radu Službe za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu za period od 1. januara do 31. decembra 2022. godine;
2. Izvještaj o radu Službe civilne zaštite za period od 1. januara do 31. decembra 2022. godine;
3. Izvještaj o radu građevinskog inspektora za period od 1. januara do 31. decembra 2022. godine;
4. Zaključak po inicijativi Općinskog načelnika i Kolegija Općinskog vijeća o organizaciji kulturno-zabavne i sportske manifestacije na području općine Breza za 2023. godinu;
5. Zaključak po inicijativi Udruženja ljubitelja cvijeća Breza o načinu provođenja manifestacije „Izbor najljepše bašte i balkona općine Breza”.

AKTI KOJI SU RAZMATRANI – PRIMLJENI K ZNANJU – I/ILI JE POVODOM RAZMATRANJA AKTA USVOJEN POSEBAN ZAKLJUČAK:

1. Informacija o izvršenju Budžeta Općine Breza za period od 1. januara do 31. marta 2023. godine;
2. Informacija o stanju boračkih populacija na području općine Breza;
3. Informacija o stanju JP „Komunalno“ d.o.o. Breza
4. Usmena informacija o tekućim aktivnostima i aktuelnim pitanjima Općinskog načelnika;

AKTI KOJI SU RAZMATRANI, A NISU USVOJENI NA SJEDNICI (SADRŽANI U DNEVNOM REDU SJEDNICE):

1. Izvještaj o radu Službe za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove za period od 1. januara do 31. decembra 2022. godine;
2. Izvještaj o radu Službe za privredu za period od 1. januara do 31. decembra 2022. godine;
3. Izvještaj o radu sanitarno-komunalnog inspektora za period od 1. januara do 31. decembra 2022. godine.

Galerija fotografija

Video - Informacija o aktivnostima Općinskog načelnika
0 0