Sjednice

Održana 32. redovna sjednica Općinskog vijeća Breza : Usvojena Informacija o izvršenju Budžeta Općine Breza za period od 1. januara do 30. juna 2023. godine

 

29.09.2023 13:17
Slika
 
DATUM ODRŽAVANJA SJEDNICE: 28. septembar 2023. godine

SJEDNICOM PREDSJEDAVAO: Anel Rihić, predsjedavajući Općinskog vijeća Breza

VIJEĆNICI KOJI NISU SUDJELOVALI U RADU NA 32. REDOVNOJ SJEDNICI: Dino Gavranović, Ajdin Kadrić, Nedim Abadžija, Dževahid Sokić, Goran Grgić, Sabir Jekalović, Faida Herco, Amina Jekalović

NOVA VIJEĆNIČKA PITANJA UPUTILI I INICIJATIVE PODNIJELI: Mirnes Bašić, Emir Nefić, Čamil Buljetović, Adnan Rahimić, Malik Čorbo, Anel Rihić

AKTI KOJI SU RAZMATRANI I USVOJENI NA SJEDNICI (SADRŽANI U PREDLOŽENOM I USVOJENOM DNEVNOM REDU SJEDNICE):
1. Zaključak o nedodjeljivanju poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu Općine Breza političkim strankama u zakup;
2. Odluka JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo-Podružnica Zenica o utvrđivanju javnog interesa;
3. Odluka o usvajanju Programa raspodjele sredstava za projekte iz oblasti sportske infrastrukture iz Budžeta Općine Breza za 2023. godinu;
4. Program utroška sredstava utvrđenih Budžetom Općine Breza za 2023. godinu sa kriterijima raspodjele „Tekući transfer za razvoj poduzetništva i obrta“;
5. Zaključak o usvajanju Inicijative o pokretanju aktivnosti na iznalaženju rješenja za omogućavanje liječenja građana Breze u Kliničkom centru Sarajevo;
6. Informacija o izvršenju Budžeta Općine Breza za period 01.01. 2023. - 30.06.2023. godine.

AKTI KOJI SU RAZMATRANI – PRIMLJENI K ZNANJU – I/ILI JE POVODOM RAZMATRANJA AKTA USVOJEN POSEBAN ZAKLJUČAK:
1. Informacija o tekućim aktivnostima i aktuelnim pitanjima Općinskog načelnika;
2. Informacija o stanju JP „Komunalno“ d.o.o. Breza.

PREOSTALE USVOJENE TAČKE DNEVNOG REDA (SADRŽANE U PREDLOŽENOM I USVOJENOM DNEVNOM REDU SJEDNICE):
1. Prezentacija dozvoljenih lokacija za zbrinjavanje otpada predviđenih novim Prostornim planom općine Breza koji je u procesu izrade.

Galerija fotografija
0 0