Info

Održana dvodnevna radionica na temu „Zajedničko iznalaženje rješenja za humanu zajednicu – izrada Nacrta plana upravljanja populacijom pasa u Brezi“

Dogovoreno i formiranje udruženja koje će, zajedno s ostalim odgovornim institucijama, volonterskim radom pomoći provedbu plana

20.11.2022 09:24
Slika
 
U sklopu projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“, kojeg finansiraju vlade Švicarske i Švedske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), 16. i 17. novembra 2022. godine, u motelu “Bosnia” u Brezi, održana je dvodnevna radionica na temu „Zajedničko iznalaženje rješenja za humanu zajednicu – izrada Nacrta plana upravljanja populacijom pasa u Brezi“.

Cilj radionice je bio sagledavanje problema populacije napuštenih pasa i pokušavanje zajedničkog iznalaženja rješenje za kompletnu zajednicu. Radionici su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, Policijske stanice, srednjih i osnovnih škola, Vijeća roditelja, Doma zdravlja, Veterinarske stanice, Lovačkog udruženja te predstavnici nevladinih organizacija i mjesnih zajednica. Moderirali su je predstavnici UNDP-a.

Nakon što su utvrđena četiri moguća izvora populacije pasa koji se mogu vidjeti na ulicama (psi oštenjeni na ulici, izgubljeni psi, odbačeni psi i vlasnički psi koji se kreću bez nadzora), te sagledani efekti svih dosadašnjih intervencija, zaključeno je da je nedovoljno aktivnosti bilo usmjereno na ponašanje i navike ljudi iako su tri, od četiri već pomenuta izvora, ljudski dom.

Zbog toga je ova grupa građana Breze, u osmišljavanju svojih aktivnosti, fokus stavila na promjenu ponašanja ljudi i predložila plan koji sadrži aktivnosti udomljavanje pasa s ulice, edukaciju stanovništva o sigurnoj interakciji sa psima, jačanje odgovornosti u vlasništvu nad psima putem edukacije, ali i putem obaveznog registriranja vlasničkih pasa, te obavezan nastavak programa sterilizacije i kastracije pasa.

Dogovoreno je i formiranje udruženja koje će, zajedno s ostalim odgovornim institucijama, volonterskim radom pomoći provedbu plana.
0 0