Oglasi

Oglas o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju branilaca i članovima njihovih porodica

 

28.07.2022 09:20
Slika
 
Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu

Na osnovu člana 10. stav (2) Uredbe o pomoći u rješavanju stambenog pitanja branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" br. 4/14, 1/18 i 15/21) (u daljem tekstu: Uredba) i tačke 9. Instrukcije o primjeni Uredbe broj: 13/03-2-2-37-5-11282/22 od 20.07.2022. godine, gradska/općinska služba nadležna za poslove branilačko-invalidske zaštite Općine Breza objavljuje
 
OGLAS
o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju branilaca i članovima njihovih porodica

I. Predmet Oglasa

Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), Općine Breza, kao i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u Općini Kantona Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u Općini Kantona Breza, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu jednokratnih, bespovratnih novčanih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju, odnosno rješavanju stambenog pitanja u svrhu:

1) izgradnje stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
2) kupovine individualnog stambenog objekta ili stana na osnovu ugovora zaključenog u 2021. i 2022.godini;
3) prilagođavanja stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida sa utvrđenim procentom invalidnosti 70% V grupe i više, a što će Komisija Ministarstva cijeniti po pojedinačnim zahtjevima;
4) sufinansiranja izdavanja dozvola za gradnju i sufinansiranja legalizacije stambenog objekta.
0 0