Oglasi

Oglasi za dodjelu podsticaja za zapošljavanje i samozapošljavanje pripadnika boračke populacije na području Zeničko-dobojskog kantona

Mogućnost podnošenja zahtjeva za dodjelu nepovratnih novčanih sredstava

11.05.2021 15:44
Slika
 
Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu
Broj:03/1-4-37-1268/21
Breza, 11.05.2021. godine

Na osnovu dijela 5. Programa podsticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima, usvojenog Zaključkom Vlade broj: 02-11-6460/21 od 30.04.2021. godine (u daljem tekstu Program), Općinska služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu općine Breza objavljuje
 
OGLAS
za dodjelu podsticaja zapošljavanja branilačke populacije u Zeničko-dobojskom kantonu

I.    Predmet oglasa

Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Breza, koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općini Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu nepovratnih novčanih sredstava  u svrhu podsticaja zapošljavanja.

Programom podsticaja zapošljavanja povećava se konkurentnost podnosioca zahtjeva, pripadnika branilačke populacije, na način da isti, aktivno nastupajući na tržištu rada, traže zaposlenje uz bjanko primjerak Ugovora o zaposlenju kojim će se precizirati obaveze poslodavca, podnosioca zahtjeva Općine/Grada i Ministarstva. Predmetnim Ugovorom se Ministarstvo obavezuje obročno isplatiti podsticaj poslodavcu, a poslodavac se obavezuje zaključiti sa korisnikom Ugovor o radu u trajanju od najmanje 24 mjeseca.

Kompletan tekst Oglasa u prilogu vijesti

____________________________________________________________________________

Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu
Broj:03/1-4-37-1268/21
Breza, 11.05.2021. godine

Na osnovu dijela 5. Programa podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-11-6461/21 od 30.04.2021. godine. (u daljem tekstu Program), Općinska služba za finasije inspekcijske poslove i opću upravu općine Breza objavljuje
 
OGLAS
za dodjelu podsticaja samozapošljavanja  pripadnika branilačke populacije u Zeničkoo-dobojskom kantonu

II.    Predmet oglasa

Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu jednokratnih, nepovratnih novčanih sredstava  u svrhu podsticaja samozapošljavanja i to:

- Program „Prvi biznis“ - u slučaju kada je podnosilac zahtjeva, registrirao planiranu djelatnost ne ranije od 01.04.2020. godine, a najkasnije sa danom okončanja javnog poziva po ovog Programu;

- Program „Biznis plus“

Varijanta a) u slučaju kada je korisnik Programa podsticaja samozapošljavanja ovoga Ministarstva iz prethodnih godina, koji je od 01.04.2020. godine do okončanja Javnog poziva zaposlio jednog ili više radnika, koji su bili na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje, te da se zahtjev za sufinansiranje zaposlenja ne podnosi radi zasnivanja radnog odnosa u istom pravnom licu zaposlenja.

Varijanta b) u slučaju kada je korisnik Programa podsticaja samozapošljavanja ovoga Ministarstva iz prethodnih godina, koji je zadržao poresku registraciju te uplatio sve poreske obaveze do 31.12.2020. godine.

Kompletan tekst Oglasa u prilogu vijesti
0 0