Sjednice

Petnaesta redovna sjednica Općinskog vijeća Breza : Usvojena Odluka o provođenju Regulacionog plana „Poljice“

 

01.02.2022 14:16
Slika
 
Vrsta sjednice: Redovna

Datum održavanja: 31. januar 2022. godine

Sjednicom predsjedavao: Anel Rihić

U radu na sjednici nisu sudjelovali: Dino Gavranović, Nedim Abadžija, Admir Tabaković

Nova vijećnička pitanja uputili i inicijative podnijeli: Adnan Rahimić, Mirnes Bašić, Amina Jekalović, Čamil Buljetović, Malik Čorbo, Anel Rihić

Akti koji su razmatrani i usvojeni na sjednici (sadržani u predloženom i usvojenom dnevnom redu sjednice):

1. Program rada Općinskog vijeća za 2022. godinu
2. Godišnji plan rada Općine Breza
3. Odluka o usvajanju Regulacionog plana „Poljice“
4. Odluka o provođenju Regulacionog plana „Poljice”
5. Odluka o komunalnim taksama Općine Breza
6. Odluka o raspodjeli sredstava za redovnu djelatnost mjesnih zajednica
7. Odluka o dodjeli prostorija na korištenje Udruženju građana “Omladinski centar – Desnek”
8. Odluka o dodjeli prostorija na korištenje Udruženju građana HKD “Napredak”
9. Odluka o dodjeli prostorija na korištenje Udruženju pedagoga tjelesnog odgoja i sporta Breza
10. Odluka o dodjeli prostorija na korištenje Udruženju građana Šahovski klub “Preporod” Breza
11. Zaključak o pokretanju postupka za dodjelu javnih priznanja Općine Breza
12. Izvještaj o radu Općinskog vijeća Općine Breza za 2021. godinu
13. Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika Upravnog odbora JU Dom zdravlja Breza

Akti koji su razmatrani i usvojeni na sjednici (naknadno uvršteni – postali sastavni dio dnevnog reda sjednice):

1. Odluka o davanju saglasnosti na realizaciju projekta “Obnavljanje, zamjena i ojačanje dotrajalog kolovoza na nekategorisanoj cesti Vijesolići – Podvod”

Akti koji su razmatrani – primljeni k znanju – i/ili je povodom razmatranja akta usvojen poseban zaključak:

1. Informacija o radu Javne ustanove Služba za zapošljavanje ZDK - Biro Breza za 2021. godinu
2. Informacija o poduzetim aktivnostima na sprječavanju i suzbijanju širenja koronavirusa (COVID- 19) na području Općine Breza, za period od 17. decembra 2021. do 17. januara 2022. godine

Akti koji su razmatrani, a nisu usvojeni na sjednici (sadržani u dnevnom redu sjednice):

1. Odluka o utvrđivanju visine naknade vijećnicima i predsjedavajućem Općinskog vijeća Općine Breza

Sjednici prisustvovali:

Vijećnici : Mirnes Bašić, Mirza Ahmedspahić, Adis Imamović, Anel Rihić, Almin Botić, Goran Grgić, Ajdin Kadrić, Adnan Rahimić, Dževahid Sokić, Haris Jusić, Malik Čorbo, Čamil Buljetović, Sabir Jekalović, Dejan Kovačević

Vijećnice : Amina Jekalović, Faida Herco, Amina Tabaković, Minela Frljak

Ispred organa lokalne samouprave Općine Breza: Općinski načelnik Vedad Jusić, pomoćnica načelnika za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu Meliha Beširević, pomoćnica načelnika za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove Selma Gazdić, pomoćnik načelnika za privredu Salih Hasanspahić, sekretar Općinskog vijeća Safet Zahirović, volonterka na stručnom osposobljavanju Merima Mahmutović

Gosti: Šef Biroa za zapošljavanje Breza Fikret Bašić, novinarka Radija Breza Aida Kadrić
0 0