Pitajte vijećnike i predsjedavajućeg

nacelnik3.png
Učešće građana u političkom životu lokalne zajednice i odlukama koje donosi lokalna javna uprava važan je aspekt razvoja demokratije. To je mehanizam za vršenje efikasnog vanjskog nadzora rada vlasti, ali i način za kreiranje javnih politika bliskih stvarnim potrebama građana. U cilju poboljšanja rada Općinskog vijeća Breza i institucija koje su od značaja za život i rad svih stanovnika, a zatim i vraćanja povjerenja svih zaninteresovanih subjekata u institucije vlasti, građani mogu direktno da postave pitanje, upute prijedlog ili primjedbu vijećnicima i predsjedavajućem Općinskog vijeća Anelu Rihiću.

Pitajte predsjedavajućeg Općinskog vijeća Anela Rihića

Postavite pitanja vijećnicima Općinskog vijeća Breza

vijecnicinovi.jpg
Sva pitanja koja želite uputiti vijećnicima možete postavljati putem elektronske pošte. Listu e-mail adresa možete pronaći u tabeli pored imena svakog vijećnika.
Vijećnik E-mail vijećnika
Nedim Abadžija vijecnik2@gmail.com
Mirza Ahmedspahić vijecnik1@gmail.com
Mirnes Bašić vijecnik5@gmail.com
Almin Botić vijecnik3@gmail.com
Čorbo Malik vijecnikosamnaest@gmail.com
Ćamil Buljetović vijecnikdvadesetdva@gmail.com
Minela Frljak vijecnik4@gmail.com
Dino Gavranović vijecnik6@gmail.com
Goran Grgić vijecnik8@gmail.com
Faida Herco vijecnikjedanaest@gmail.com
Adis Imamović vijecnikdvanaest@gmail.com
Amina Jekalović vijecnikdeset@gmail.com
Sabir Jekalović vijecniktrinaest@gmail.com
Haris Jusić vijecnikcetrnaest@gmail.com
Ajdin Kadrić vijecnikpetnaest@gmail.com
Emir Nefić vijecniksedamnaest@gmail.com
Adnan Rahimić vijecnikdvadeset@gmail.com
Dževahid Sokić vijecniksesnaest@gmail.com
Admir Tabaković vijecnikdevetnaest@gmail.com
Amina Tabaković vijecnikdvadesetjedan@gmail.com
0 0