Izbori 2024

Plan izlaganja Izvoda iz Privremenog centralnog biračkog spiska

 

06.06.2024 14:15
Slika
 
- Općinska izborna komisija -

Broj: 01-03-03/24
Breza, 03.06.2024. godine

Na osnovu člana 18. Pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska („Službeni glasnik BiH“, broj: 31/24), Općinska izborna komisija općine Breza, na sjednici održanoj 03.06.2024. godine, donijela je:

Plan izlaganja
Izvoda iz Privremenog centralnog biračkog spiskaI - CILJ PLANA je da birači mogu provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog organa.

Plan će se realizovati kroz slijedeće zadatke:
- izlaganje Izvoda iz privremenog centralnog biračkog spiska, po naseljenim mjestima;
- upoznavanje javnosti o mjestu i lokaciji i uvida u Izvod iz privremenog centralnog biračkog spiska;
- vrijeme trajanja izlaganja Izvoda iz privremenog centralnog biračkog spiska.

Po prijemu Izvoda iz privremenog centralnog biračkog spiska od strane Centralne izborne komisije BiH pregledati isti, konstatovati stanje, te pristupiti realizaciji plana na slijedeći način:

- na osnovu utvrđenih lokacija izlaganja Izvoda iz privremenog centralnog biračkog spiska izvršiti postavljanje izvoda na vidna mjesta koja će biti dostupna javnosti.

Imajući u vidu činjenicu da je Izvod iz privremenog centralnog biračkog spiska rađen prema mjestu prebivališta i po biračkim mjestima uvid će se vršiti na 17 lokacija i to kako slijedi:

Za biračko mjesto Lokacija
1. Partizan,                                      Dom partizan- TR „Ake“,
2. Kino sala,                                    Prodavnica „Ekmasan“,
3. Gimnazija                                    Prodavnica u neposrednoj blizini Gimnazije,
4. Mahala                                        Društveni dom Mahala,
5. Župča                                          Društveni dom Župča,
6. Bukovik                                       Društveni dom Bukovik,
7. Gornja Breza                               Društveni dom G.Breza,
8. Vijesolići                                      Prodavnica u naselju Vijesolići,
9. Slivno                                          Prodavnica u naselju Slivno,
10.Potkraj-Kahve                            Prostorije Udruženja građana „Behar“ Breza,
11.Župča (Izbod,Podgora)              Trgovačka radnja u Podgori- Poslovni prostor 
                                                       Tabaković Bajre u Izbodu

12.Mahala (Založje,Smailbegovići) Prostorije društvenog doma u Mahali,
13.Vrbovik                                       Prodavnica u naselju Vrbovik,
14. Bulbulušići                                 Prodavnica u naselju Bulbulušići.
15. Koritnik                                      Prodavnica u naselju Koritnik,
16. Banjevac                                   Prodavnica u naselju Banjevac,
17. Bate                                          Prodavnica u naselju Bate.

II- Raseljena lica mogu provjeriti svoje podatke u Centru za birački spisak te na vlastiti zahtjev izvršiti eventualnu promjenu biračke opcije shodno članu 11. Pravilnika


III - Putem lokalnog radia "Radio-Breza" upoznati javnost o lokacijama i mjestu izlaganja Izvoda u privremeni centralni birački spisak, kao i o vremenu trajanja izlaganja Izvoda iz privremenog biračkog spiska.

Uvid se može izvršiti i u Centru za birački spisak u prostorijama Općine Breza svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 sati, ul. Bogumilska broj 1.

Shodno članu 18. tačka 2. Pravilnika o upotrebi i izradi Izvoda iz centralnog biračkog spiska isti Vam dostavljamo u cilju davanja saglasnosti na Plan izlaganja Izvoda iz Privremenog centralnog biračkog spiska kako bi potom mogli pristupiti realizaciji.
0 0