Javni pozivi

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o komunalnim taksama

 

05.01.2022 14:52
Slika
 
Služba za privredu

Broj: 02/1-05-3718/21
Breza, 05.01.2022. godine

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU

Općinsko vijeće Breza je na sjednici održanoj dana 27.12.2021. godine donijelo Zaključak broj: 01/1-02-3719/21, kojim je utvrđen Nacrt Odluke o komunalnim taksama, te otvara javnu raspravu u trajanju od 28.12.2021. do 18.01.2022. godine.

U vezi s tim pozivamo Vas da se u cilju iznalaženja rješenja uključite u javnu raspravu i svoje eventualne prijedloge, primjedbe i sugestije dostavite pismeno, usmeno, direktno ili putem šalter sale ili putem e-mail stranice privreda@breza.gov.ba, najkasnije do 18.01.2022. godine.

Isto tako obavještavamo Vas da će se centralna javna rasprava po naprijed navedenom Nacrtu Odluke održati dana 13.01.2022. godine (četvrtak) u sali Općinskog vijeća, sa početkom u 16:15 sati.
0 0