Obavještenja

Poziv za učešće u javnoj raspravi po Nacrtu Statuta općine Breza

 

11.05.2021 10:16
Slika
 
Komisija za izradu Statuta

Broj: 01/1-02-1102-3/21
Breza, 10.05.2021. godine

Na osnovu Zaključka Općinskog vijeća Breza, broj: 01/1-02-1102-2/21 od 29.04.2021. godine, Stručna služba Općinskog vijeća Breza i Komisija za izradu Statuta, upućuju

JAVNI POZIV
za učešće u javnoj raspravi po Nacrtu Statuta Općine Breza

I

Zaključkom Općinskog vijeća Breza,  broj: 01/1-02-1102-2/21 od 29.04.2021. godine, utvrđen je Nacrt Statuta Općine Breza.

II

Po utvrđenom Nacrtu Statuta provest će se javna rasprava, u periodu od  30.04.2021. do 15.06.2021. godine, uz puno poštivanje propisanih epidemioloških mjera, unutar grupa i prema terminima utvrđenim u Planu javnih rasprava koji je u prilogu ovog Javnog poziva.

III

Uvid u Nacrt Statuta Općine Breza može se izvršiti u prostorijama Općinskog vijeća Breza i na službenoj na web stranici Općine Breza www.breza.gov.ba.

IV

Pozivaju se svi zainteresovani da uzmu učešće  i da svoje primjedbe, prijedloge  i sugestije dostave najkasnije do 15.06.2021. godine  u Stručnu službu Općinskog vijeća Breza lično, putem pošte ili na e-mail: vijece@breza.gov.ba
         
Dodatne informacije se mogu dobiti u Stručnoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika i putem telefona +387 32 786-029 i +387 32 786-058.
    
                                      Predsjednik komisije
                                        Dženana Telalović
0 0