Info

Projekt pomoći lokalnoj upravi : Započete aktivnosti na poboljšanju kvalitete pružanja usluga Općine Breza

 

31.03.2024 14:51
Slika
 
U martu 2024. godine, Općina Breza izabrana je za jednu od partnerskih jedinica lokalne samouprave u okviru USAID Projekta pomoći lokalnoj upravi (LGAA).

Realizacijom ovog projekta Općina Breza će raditi na poboljšanju kvalitete pružanja javnih usluga građanima, jačanju javno-privatnog dijaloga, povećanju ulaganja u prioritete lokalnog razvoja, kao i na povećanju učešća građana i poslovnih subjekata u aktivnostima praćenja rada općinske uprave.

U okviru USAID LGAA projekta, 28. marta 2024. godine, u prostorijama Općinskog vijeća održana je radionica “Procjena funkcionalnih kapaciteta” s ciljem izrade specifičnih paketa podrške koji će biti  prilagođeni konkretnim potrebama Općine Breza. Na taj način bit će omogućeno kontinuirano i sistematično praćenje napretka i učinka u ostvarivanju ciljeva.

Na radionici je predstavljena metodologija, matrica i sistem bodovanja koji su poslužili kao osnova za procjenu trenutnih kapaciteta lokalne uprave. Intervjuirani su i odabrani uposlenici Općinske uprave koji aktivno učestvuju u realizaciji USAID LGAA projekta, kako bi se precizno identificirale potrebe za poboljšanjem kapaciteta.

Galerija fotografija
0 0