Sjednice

Prva tematska sjednica Općinskog vijeća Breza : Bez odgovornog upravljanja komunalnim otpadom, nema budućnosti

Istaknuta potreba individualne odgovornosti u ponašanju svih građana u lokalnoj zajednici

16.07.2021 22:41
Slika
 
Prva tematska sjednica Općinskog vijeća Breza, na čijem dnevnom redu se našla problematika upravljanja komunalnim otpadom i snabdijevanja toplotnom energijom na području općine Breza, održana je 15. jula 2021. godine.

Sjednici nisu prisustvovali vijećnici Admir Tabaković, Ajdin Kadrić, Dejan Kovačević, Mirza Ahmedspahić i vijećnica Minela Frljak.

U raspravi između predstavnika i predstavnica Uprave Javnog preduzeća „Komunalno“, vijećnika, vijećnica, Općinskog načelnika Vedada Jusića i direktora JPK Edina Kadrića više puta je naglašena potreba za odvajanjem otpada i recikliranjem te odgovornijim upravljanjem bez čega, kako je navedeno, nema budućnosti. Također je istaknuta i potreba individualne odgovornosti u ponašanju svih građana u lokalnoj zajednici.

Nakon višesatne rasprave doneseni su zaključci koje je Općinsko vijeće Breza jednoglasno usvojilo.

ZAKLJUČCI :

1.    Zadužuje se Javno preduzeće „Komunalno“ da, u skladu sa zakonskom regulativom, u roku od 60 dana pripremi Program razdvajanja komunalnog otpada putem vreća.

2.    Zadužuje se Javno preduzeće „Komunalno“ da, u saradnji sa službama općine Breza, analizira tri lokacije planirane Prostornim planom općine Breza na kojima bi se eventualno pristupilo izgradnji reciklažnog dvorišta.

3.    Da se za predstojeću redovnu sjednicu Općinskog vijeća pripremi Informacija o vodosnabdijevanju sa svih izvorišta na području općine Breza.

4.    Da predstavnici Javnog preduzeća „Komunalno“, Rudnika mrkog uglja „Breza“ i Općinski načelnik pripreme Informaciju o mogućnostima ulaganja u revitalizaciju postrojenja koja služe za snabdijevanje grada toplotnom energijom.

Galerija fotografija : Tematska sjednica Javnog preduzeća "Komunalno"
0 0