Izbori 2022

RJEŠENJE o dopuni Rješenja o utvrđivanju rezervnog spiska kvalifikovanih lica za imenovanje u biračke odbore

 

27.09.2022 19:29
Slika
 
- Općinska izborna komisija -

Broj: 01-03- 20-2/22
Breza, 26.09.2022. godine

Na osnovu člana 2.19 stav 11. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), člana 10. stav 17. i člana 11. Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora („Službeni glasnik BiH“ broj: 27/22), Općinska izborna komisija Breza, na sjednici održanoj 20.09.2022. godine, donosi:

RJEŠENJE
o dopuni Rješenja o utvrđivanju rezervnog spiska kvalifikovanih lica za imenovanje u biračke odbore

Član 1.

Utvrđuje se dopuna Rješenja o utvrđivanju rezervnog spiska kvalifikovanih lica za imenovanje u biračke odbore, broj: 01-03-20-1/22 od 26.09.2022. godine po kojem će se navedena lica moći imenovati za članove ili zamjenike biračkih odbora na biračkim mjestima ili u timove za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata, tako da se iza broja 153. dopunjava slijedećim imenima:
0 0