Sjednice vijeća

Saziv za Drugu redovnu sjednicu Općinskog vijeća Breza

 

07.01.2021 08:21
Slika
Druga redovna sjednica održat će se dana 07.01.2021. godine (ČETVRTAK), po završetku prve Konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća
Stručna služba Općinskog vijeća
i Općinskog načelnika

Broj: 01/1-02-27-1/21
Breza, 06.01.2021.godine

Na osnovu člana 51. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Breza, ("Službeni glasnik Općine Breza", broj 3/11-Prečišćeni tekst),

S A Z I V A M

DRUGU REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA BREZA, koja će se održati dana 07.01.2021. godine (ČETVRTAK), po završetku prve Konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća, u prostorijama Općine Breza, ul. Bogumilska br.1. – sala Općinskog vijeća.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

1. Razmatranje i usvajanje Odluke o privremenom finansiranju Općine Breza za period od 01.01.2021.god. do 31.03.2021. god.

Dnevni red druge redovne sjednice dogovoren je na sastanku predsjednika klubova parlamentarnih stranaka održanom 05.01.2021.god.

Napomena: Molimo Vas da poštujete utvrđene mjere epidemiološke zaštite, uz nošenje zaštitne opreme, držanja propisanog rastojanja u Sali Općinskog vijeća.
0 0