Sjednice vijeća

Saziv za 3. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Breza

 

22.01.2021 08:05
Slika
Na osnovu člana 51. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Breza, ("Službeni glasnik Općine Breza", broj 3/11-Prečišćeni tekst)
Stručna služba Općinskog vijeća
i Općinskog načelnika

Broj: 01/1-02-93-4/21
Breza, 21.01.2021.godine

Na osnovu člana 51. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Breza, ("Službeni glasnik Općine Breza", broj 3/11-Prečišćeni tekst),

S A Z I V A M

TREĆU REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA BREZA, koja će se održati dana 28.01.2021. godine (ČETVRTAK), sa početkom u 16,30 sati, u prostorijama Općine Breza, ul. Bogumilska br.1. – sala Općinskog vijeća.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

1.Razmatranje Informacije o načinu i postupku informisanja javnosti o radu Općinskog vijeća i Općinskog načelnika;
2.Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Statuta Općine Breza - predlagač: Općinski načelnik;
3.Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana Općine Breza, za period 2021.-2041.god. - predlagač: Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove;
4.Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o produženju roka važenja Odluke o usvajanju revizije sa izmjenama i dopunama Urbanističkog plana grada Breza sa prigradskim naseljima - predlagač: Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove;
5.Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne stambene površine na području Općine Breza - predlagač: Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove;
6.Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija u zgradi „Radnički dom“, (Omladinskom centru „Desnek“ Breza) - predlagač: Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove;
7.Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prosorija u zgradi „Kulturnog centra“, (Udruženju HKD „Napredak“ Breza) - predlagač: Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove;
8.Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o dodjeli u zakup poslovne prostorije u stambeno-poslovnoj zgradi „Borac“, (Udruženju pedagoga, tjelesnog odgoja i sporta „UPTOS“ Breza) - predlagač: Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove;
9.Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o dodjeli u zakup poslovne prostorije u zgradi „Kulturnog centra“, (Udruženju građana Šahovski klub „Preporod“ Breza) - predlagač: Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove;
10.Razmatranje i donošenje Zaključka po Nacrtu Programa rada Općinskog vijeća Općine Breza za 2021.godinu – predlagač: Općinsko vijeće;
11.Razmatranje i donošenje Zaključka po Nacrtu Programa obavljanja komunalnih usluga zajedničke komunalne potrošnje u vremenu od 16.03.2021.god. do 15.03.2022.god.- predlagač: Služba za privredu;
12.Razmatranje Informacije o izvršenju budžeta Općine Breza za period od 01.01.2020.god do 30.09.2020.god., (primanje ka znanju) – predlagač: Služba za finansije, inspekcijeske poslove i opću upravu;
13.Razmatranje Informacije o koncesijama na području Općine Breza i zauzimanje stava po istoj – predlagač: Služba za privredu;
14.Razmatranje i usvajanje Inicijative za donošenje Odluke o danu sjećanja na poginule rudare Općine Breza – predlagač: Općinski načelnik;
15.Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključaka o pokretanju postupka za dodjelu javnih priznanja Općine Breza – predlagač: Općinsko vijeće;
16.Imenovanje punomoćnika državnog kapitala za 40. redovnu sjednicu Skupštine JP „Komunalno“ d.o.o. Breza i zauzimanje stava po tačkama dnevnog reda:
a)Imenovanje na kraći vremeniski period člana Nadzornog odbora JP „Komunalno“ Breza;
b)Prijedlog Odluke za raspisivanje Javnog konkursa za konačno imenovanje članova Nazornog odbora JP „Komunalno“ Breza;
c)Prijedlog Javnog konkursa i prijedlog Komisije za konačno imenovanje članova Nadzornog odbora – predlagač: Služba za privredu;
17.Imenovanje Stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Breza:
a) Komisija za Statut i propise;
b) Komisija za budžet i finansije;
c) Drugostepena upravna komisija;
d) Komisija za odlikovanja i općinska priznanja i
e) Odbor za provedbu Etičkog kodeksa- predlagač: Komisija za izbor, imenovanje i administrativne poslove.

Napomena: Sjednice Općinskog vijeća Breza održat će se uz obavezno pridržavanje propisanih higijensko-epidemioloških mjera epidemije COVID-19 („Službeni glasnik BiH“ broj 41/20).

Mišljenje Komisije za Statut i propise, prijedloge za članove stalnih radnih tijela Općinskog vijeća, kao i potrebne materijale po prvoj tački dnevnog reda, dostavit ćemo Vam naknadno.

Takođe, molimo predsjednike klubova parlamentarnih stranaka da održe sastanke klubova vijećnika, te da po predloženim tačkama dnevnog reda zauzmu svoj stav.

PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća
Anel Rihić s.r.
0 0