Info

Spisak kandidata za dodjelu stipendija Ministarstva za boračka pitanja ZDK za studijsku 2021/2022. godinu : Konačna bodovna lista

 

07.01.2022 09:32
Slika
 
Nakon objavljivanja Konkursa za dodjelu stipendija Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona za studijsku 2021/2022. godinu i isteka roka za dostavljanje prijava kao i roka za podnošenje žalbe, u Odjelu za boračko-invalidsku zaštitu u okviru Službe za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu Općine Breza izvršeno je bodovanje aplikacija, te je sačinjena konačna bodovna lista.
0 0