Obavještenja

Trogodišnji plan rada Općine Breza za period 2023 - 2025. godina – Radna verzija

 

21.11.2022 15:33
Slika
 
U skladu sa članom 11. Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 74/19), Općina Breza objavljuje radnu verziju Trogodišnjeg plana rada za period 2023 - 2025. godina u cilju konsultacija sa socio-ekonomskim partnerima i širom javnošću.

Eventualne komentare i preporuke  možete dostaviti na e-mail adresu: jura@breza.gov.ba u roku od 10 dana od dana objavljivanja Trogodišnjeg plana rada.

Prilog:


0 0