Obavještenja

U rješavanje problema nezbrinutih pasa na području općine Breza neophodno uključiti cijelu lokalnu zajednicu

 

06.06.2021 15:15
Slika
 
Pored aktivnosti koje Općina Breza aktivno provodi, shodno članu 43. stav 4. Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja („Službeni glasnik BiH“, broj 25/09), kojim je propisano: „Do osnivanja skloništa za životinje iz člana 28. ovog zakona, od tijela predviđenih ovim zakonom, veterinarske stanice mogu, u saradnji sa nadležnim općinskim organima provoditi kastraciju, sterilizaciju i obilježavanje napuštenih životinja, naročito nezbrinutih pasa, te njihovo ponovno puštanje na mjesto prirodnog staništa, s ciljem stabilizacije populacije napuštenih životinja kontrolom njihove reprodukcije u kratkom roku“, evidentno je prisustvo nezbrinutih pasa na području općine Breza. Učestali su i pozivi građana koji traže ličnu zaštitu kao i zaštitu svoje imovine.

Najveći izvor nezbrinutih pasa svakako je napuštanje i neodgovornost vlasnika. U tom smislu ključno je početi provoditi mjere odgovornog vlaništva, odnosno sankcioniranje neodgovornosti vlasnika u što skorije vrijeme.

Posebno izražen problem je pojava pasa u čoporima u užem urbanom području Breze, te u rubnim mjesnim zajednicama, koji u potrazi za hranom predstavljaju potencijalnu opasnost za građane.

Općina je identificirala i dodatni vrlo značajan izvor pasa na ulicama, a to je nezakonito dovoženje pasa iz drugih općina, na što je također potrebno djelovati kroz česte policijske kontrole, a posebno na mjestima i u vrijeme kada se smatra da se pomenute nelegalne aktivnosti dešavaju.

Postoje i indicije da se među napuštenim psima nalaze i psi nemarnih vlasnika, pa se nameće potreba češće kontrole i poduzimanja konkretnih mjera u okviru nadležnosti općine Breza.

Molimo sve sugrađane da se aktivno uključe u rješavanje problema napuštenih pasa na području Općine tako što će sarađivati sa službenicima Policijske stanice Breza, nadležnom Inspekcijom, te prijavljivati lica koja vrše dovoženje pasa iz okolnih općina, kao i neodgovorne vlasnike koji svoje kućne ljubimce nakon određenog perioda puštaju na ulicu.

Otvaranje masovnih skloništa za pse je skup i neefikasan način da se kontrolira populacija pasa. Čak i kada bi bilo finansijski izvodivo sagraditi veliki broj masovnih skloništa, a nije čak ni za najbogatije zemlje, glavni izvori neće biti eliminirani, pa će uvijek biti novih pasa na ulici; dok bi prenatrpana masovna skloništa imala veoma loše uvjete za pse u njima, ujedno bi zahtijevala stalna nova finansijska ulaganja. Postoji veliki broj primjera koji pokazuju da su psi u masovnim skloništima na kraju zanemareni, a sistem neefikasan i pravi finansijski košmar.

Ispravno upravljanje otpadom je u svakom slučaju važan dio rješavanja problema. Naročito je bitno u kontekstu prisutnosti nezbrinutih pasa na frekventnim mjestima u zajednici. Propisno zaštićen otpad osigurat će da psi ne borave na mjestima gdje je ključno smanjiti njihovo prisustvo, kao što su škole, bolnice i centar grada, jer su mjesta s otvorenim otpadom izvor hrane psima koji žive bez vlasnika. Nadzor nad psima koji privremeno žive na ulici, uključujući osiguravanje lokacija za njihovo redovno hranjenje, uz pravilno upravljanje otpadom, drastično će smanjiti moguće negativne posljedice prisustva nezbrinutih pasa i poboljšati njihovu dobrobit.

Članom 12. Odluke o uslovima i načinu držanja pasa, načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim psima na području općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj 4/18), zabranjeno je samostalno zbrinjavanje i hranjenje nezbrinutih pasa na javnim površinama, u zajedničkim prostorijama i dvorištima zgrada, a svako kršenje navedene Odredbe podliježe primjeni propisanih kaznenih mjera.

Istom Odlukom u poglavlju IV propisano je obavezno cijepljenje, registracija i označavanje vlasničkih pasa, uz vođenje evidencije/registra cijepljenih/vakcinisanih i označenih/čipovanih pasa, te redovno dostavljanje podataka nadležnoj službi općine Breza.

Kako se na području općine Breza, putem Veterinarske stanice Mak-Vet d.o.o. Breza, aktivno provodi Program masovne sterilizacije nezbrinutih i besplatne sterilizacije vlasničkih pasa, obavještavamo sugrađane da su dužni u skladu s ovom Odlukom i drugim važećim propisima izvršiti cijepljenje/vakcinisanje, registrovanje i označavanje/čipovanje svojih kućnih ljubimaca.

Uz sterilizaciju, svaki pas će dobiti i dodatne tretmane vakcinacije protiv bjesnila koja štiti i pse i zajednicu od ove opasne bolesti; anti-parazitni tretman te mikročip i ušnu markicu za nezbrinute pse.

Aktivnosti u okviru projekta odvijat će se tokom cijele 2021. godine.

S obzirom na to da na terenu postoje educirani i osposobljeni hvatači za humano hvatanje pasa, Općina Breza i Javno preduzeće „Komunalno“ će koordinirati djelovanje sa Veterinarskom stanicom Mak-Vet i osigurati prevoz uhvaćenog psa na tretman. Nakon veterinarske obrade pas će biti vraćen na mjesto gdje je pronađen.

U cilju rješavanja gorućeg problema, molimo sugrađane da se aktivno uključe i kada je u pitanju pomoć navedenim licima prilikom hvatanja pasa na javnim površinama.

Podrška kroz finansiranje masovne sterilizacije u koju je Fondacija Dogs Trust uložila više miliona konvertibilnih maraka, može se iskoristiti do maksimuma samo ako se kombinira sa dosljednim i kontinuiranim provođenjem sistemskih mjera odgovornog vlasništva tj. sankcioniranja neodgovornog vlasništva, te s uspostavom zakonskog, tranzicijskog skloništa, provođenjem sistemskog udomljavanja pasa i drugih propisanih mjera.

Lokacije napada i okupljanja nezbrinutih pasa na području općine Breza građani mogu prijaviti pozivom na dežurni broj telefona Operativnog centra civilne zaštite: 123.

Informacije o dovoženju pasa iz okolnih općina, kao i neodgovorno vlasništvo, građani mogu prijaviti Policijskoj stanici Breza (122) i Inspekciji Općine Breza (032/786-027).
0 0