Info

U Sarajevu održana tematska diskusija o važnosti uključivanja građana u oblast upravljanja javnim finansijama na lokalnom nivou

 

30.03.2024 17:59
Slika
 
Vlada Sjedinjenih Američkih država, putem USAID Projekta pomoći lokalnoj upravi (LGAA) organizovala je tematsku diskusiju o važnosti uključivanja građana u oblast upravljanja javnim finansijama na lokalnom nivou, što je preduslov za poticanje ekonomskog razvoja i promovisanje dobrog upravljanja u lokalnim zajednicama.

Tokom ovog događaja, održanog 26. marta u Sarajevu, USAID LGAA projekt predstavio je inovativnu digitalnu platformu koja je kreirana s namjerom da omogući informisanje građana o finansijskim rezultatima njihovih lokalnih uprava, te okupio ključne partnere koji rade na održivim poboljšanjima u oblasti upravljanja javnim finansijama na lokalnom nivou.

Kako bi se povećao angažman građana u procesima donošenja odluka vezanih za pružanje općinskih usluga, izradu budžeta i finansijsko upravljanje, USAID je podržao razvoj digitalne platforme – Portala za praćenje upravljanja javnim finansijama na lokalnom nivou: www.budzet.ba.

Portal pruža pojednostavljeni prikaz budžeta partnerskih općina USAID LGAA projekta, uključujući informacije o prihodima i rashodima. Bolje razumijevanje općinskog budžeta i finansijskih rezultata omogućit će građanima da pokrenu inicijative kako bi se javni novac ulagao u prioritetne potrebe, kao što su održavanje lokalnih cesta, čišćenje ulica, javni prevoz, održavanje javnih igrališta, podrška mladima i sportu.

U diskusiji su sudjelovale predstavnice Općine Breza, šefica Službe za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu Meliha Beširević i stručna saradnica za razvoj i investicije Amela Omerhodžić.

0 0