Izbori 2022

Važno obavještenje – Pomoć drugog lica prilikom glasanja za Opće izbore 2022. godine

 

15.09.2022 09:33
Slika
 
Poštovani birači,

Obavještavamo vas da pomoć drugog lica prilikom glasanja isključivo može koristiti „Birač koji je slijep, nepismen ili fizički nesposoban odnosno lice kojem je potrebna pomoć drugog lica prilikom potpisivanja izvoda iz Centralnog biračkog spiska i glasanja.

Da bi ostvario pravo pomoći drugog lica, birač mora dokazati predsjedniku biračkog odbora dokumentom izdatim od nadležnog organa da je slijep ili fizički nesposoban, dok nepismenost dokazuje upisanim XX ili praznom rubrikom u polju za potpis na identifikacionom dokumentu.

Predsjednik biračkog odbora će odobriti pomoć drugog lica biraču koji zbog očite nesposobnosti nije u stanju sam da se potpiše na izvodu iz CBS i da obavi glasanje. Predsjednik biračkog odbora za tu kategoriju birača popunjava obrazac PDL.

Sva ostala lica koja ne spadaju u naprijed navedenu kategoriju neće moći koristiti Pomoć drugog lica prilikom glasanja.

Lice koje pomaže pri glasanju ne može biti član biračkog odbora, akreditirani posmatrač ili posmatrač političke stranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata ili nezavisnog kandidata.

Lice koje pomaže biraču da glasa napisat će svoje ime štampanim slovima na izvod iz Centralnog biračkog spiska do imena birača kojem je pomagalo i potpisati se.

Lice koje pomaže biraču ne mora biti registrovan birač na tom biračkom mjestu ali prilikom pomoći drugom licu mora posjedovati važeći identifikacioni dokument.
Jedno lice može, pomagati samo jednom biraču.

Naprijed navedeno je propisano članom 5.19. Izbornog zakona BiH i članom 21. Pravilnika o provedbi izbora u BiH od 2022. godine.

S poštovanjem,

OIK-a, Breza

Video spot za pomoć drugom licu (u videu od 2:35): 03 Izborni dan proces glasanja 0 0