Zapisnici

Zapisnik sa dvadeset i druge redovne sjednice Općinskog vijeća Breza

 

11.01.2019 10:40
Slika
 
Broj: 01/1-02-2596/18
Breza, 31.10.2018. godine

Z A P I S N I K

Sa DVADESETDRUGE REDOVNE SJEDNICE Općinskog vijeća održane dana 10.10.2018. godine sa početkom u 16,30 sati u prostorijama Općine Breza-Sala Općinskog vijeća.

Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad.

Po izvršenoj prozivci konstatovano je da sjednici Općinskog vijeća prisustvuje 20 vijećnika.

Opravdano odsutan vijećnik Bajrić Fetah.

Osim vijećnika sjednici Općinskog vijeća su prisustvovali:Općinski načelnik Munib Zaimović, pomoćnici općinskog načelnika: Smajila Omerhodžić, Meliha Beširević, Salih Hasanspahić, Herco Huso, predstavnik OSCE-a misije Daut Bajramović, šef Biroa za zapošljavanje Breza, te predstavnici medija.
0 0