Info

Zaposlenici općine Breza volonteru Enesu Ćemanu iskazali zahvalnost za doprinos poboljšanju radnih procesa

"Kolege su me ispratile kao da sam već dugi niz godina bio sastavni dio tima", rekao je Ćeman

19.07.2021 22:48
Slika
 
U sali Općinskog vijeća Breza 19. jula upriličen je ispraćaj volontera Enesa Ćemana, koji je u proteklih 12 mjeseci obavljao poslove u Jedinstvenom općinskom organu uprave.

Zahvaljujući kolegicama i kolegama na susretljivosti i podršci, Ćeman je istaknuo da mu je bilo zadovoljstvo upotpunjavati teorijsko znanje u praktičnom smislu u službama lokalne administracije.

- Niti jedan dan mog volontiranja nije prošao, a da nisam nešto novo naučio ili nešto ugodno doživio. Prihvaćen sam srdačno, što je za nekog ko dolazi direktno sa fakulteta izuzetno bitno, jer se u pozitivnoj atmosferi najbolje mogu primijeniti teoretske osnove za obostranu dobit. Na kraju je došao šlag na tortu. Kolege su me ispratile kao da sam već dugi niz godina bio sastavni dio tima. Osjećam se izuzetno počašćenim, što sam imao priliku da učestvujem u radu općine Breza i ovo iskustvo uvijek će mi ostati u lijepom sjećanju – rekao je Ćeman.

Zaposlenici jedinice lokalne samouprave Ćemanu su iskazali zahvalnost za doprinos poboljšanju radnih procesa ističući da je bio veoma odgovoran saradnik na čiju podršku se u svakom trenutku moglo računati.

Enes Ćeman studij je uspješno okončao na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, smjer Regionalno i prostorno planiranje.
0 0